განათლება:

2009 – “სწორი კლინიკური პრაქტიკა მკვლევარებისათვის”, თბილისი, საქართველო
2005 – “სწორი კლინიკური პრაქტიკა მკვლევარებისათვის”, თბილისი, საქართველო
2001 – მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი.ს ხარისხი
1970 – 1974 – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, #1 კლინიკა შინაგან სნეულებათა განყოფილება, რეზიდენტურა.
1961 – 1967 – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი.

პროფესიული საქმიანობა:

2014 – შპს “ისრაელ-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა ჰელსიკორი – თერაპიული კარდიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
2012 – ა(ა)იპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, „ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“- შინაგანი მედიცინის განყოფილების უფროსი.
2007 – 2012 სსიპ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, „ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“- შინაგანი მედიცინის განყოფილების უფროსი.
1995 – 2007 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, #1 კლინიკა, შინაგან სნეულებათა განყოფილება – შინაგანი მედიცინის განყოფილების უფროსი.
1980 – 1995 – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, #1 კლინიკა, შინაგან სნეულებათა განყოფილება – ასოცირებული პროფესორი
1974 – 1980 – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი #1 კლინიკა – პროფესორის ასისტენტი.