პროფესიული საქმიანობა

1998-2015 კარდიოლოგი-ჩაფიძის სასწრაფო კარდიოლოგიური ცენტრი.

1994-1998 ექიმი-კარდიოლოგი – სასწრაფო კარდიოლოგიური ცენტრი.

1994-2000 თერაპიული დეპარტამენტის  ხელმძღვანელი – სასაზღვრო სამხედრო ჰოსპიტალი.

1978-1994 თერაპიის ინსტიტუტი.

1976-1978 კრიტიკული მედიცინის ინტერნი; თერაპიის ინსტიტუტი.

1970-1976 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი.