განათლება და პროფესიული საქმიანობა:

1998-2001

პირველადი განათლება ზოგად ქირურგიაში, რეზიდენტურის ექვივალენტი (სამუშაო
გამოცდილების გათვალისწინებით)

1992-1998

მედიცინი დოქტორი. ზოგადი პრაქტიკის ექიმი

 

2001-2002

სამედიცინო სანიტარული პუნქტის უფროსი-ქირურგი.

2007-დან დღემდე

მეცნიერი, მკვლევარი.

ექსპერიმენტები ღვიძლის გადანერგვაზე ცოცხალი დონორის გამოყენებით

 

2013-იდან დღემდე ზოგადი ქირურგი, ქირურგი ონკოლოგი, ქირურგი ტრანსპლანტოლოგი,
ენდოვიდეოქირურგი, კორპორაციის ქეი ქირურგი;

 

2017-იდან დღემდე ზოგადი ქირურგი, ქირურგი ონკოლოგი, ქირურგი ტრანსპლანტოლოგი, ენდოვიდეო
ქირურგი. ჰეპატო-ბილიარული და პანკრეატო-დუოდენალური ქირურგიის
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;