განათლება:

2004 Royal Brompton Hospital ლონდონი, ინგლისი
1999 – 2000 ინტერვენციული კარდიოლოგიის სპეციალიზაცია Klinikum Innenstadt Ludwig – Maximilian University მიუხენი, გერმანია
1994 – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი.

პროფესიული საქმიანობა:

2014 – შპს “ისრაელ-საქართველოს სამედიცინო კვლევითი კლინიკა ჰელსიკორი – ინტერვენციული კარდიოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი
1996 – ჯოენის სამედიცინო ცენტრი – ინტერვენციული კარდიოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი.
2009 – 2010 ინგოროყვას კლინიკა – ინტერვენციული კარდიოლოგი.
2007 – 2009 ყიფშიძის სახ. საუნივერსიტეტო კლინიკა – უფროსი ინტერვენციული კარდიოლოგი.
1999 – 2002 კლინიკა “ადაპტი” – ინტერვენციული კარდიოლოგი.